İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ NEDEN GEREKLİ

file:///D:/Cahit/Desktop/408068_10151554169034866_1188707019_n.jpg

 

İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi için, en etkili tedbirlerin başında İş Güvenliği eğitimi gelir. Biliyoruz ki iş kazası veya meslek hastalıklarının maddi ve manevi zararları gerek işvereni gerekse çalışanların tümünü yıpratmaya yeter. Çalışmalar sırasında ve her fırsatta İş Güvenliği eğitiminin yapılması mümkündür. Usta, Ustabaşı, Teknisyen gibi teknik elemanlar, işçilere gerekli açıklamaları yapar, muhtemel tehlikeler hakkında bilgi verirler, iş güvenliğine ait araçlarını kullanmaları hakkında bilgi verirlerse kazaların azaltılması ve önlenmesi mümkün olur. Ancak bu şekilde verilecek eğitim yeterli değildir. Çalışanlara sürekli teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek iş sağlığı ve güvenliği kültürü kazandırılmalıdır.

Bu kapsamda “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” kuruluşların olmazsa olmazıdır. Çünkü eğitim demek; bilinçli olmak demektir. Dolayısıyla kişinin yaptığı işte ne gibi risklerle karşılaşacağını bilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak çalışması, hem kişinin güvenceye alınmasını hem de çalışma performansını arttıracaktır.İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulabilmesi için  en alttan en üstteki kişiye kadar herkesin içerisinde olduğu bir eğitim çalışması yapılması gerekir. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili, program hazırlaması ve, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların bu programlara katılmasını, program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar. Geçici iş ilişkisi kurulan herkese işveren, kendi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini sağlamak zorundadır. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Söz konusu eğitimler işin niteliğine göre uygulamalı ve teorik olarak verilebilmektedir.

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, en az on altı saat

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa, en az on iki saat

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa, en az sekiz saat

 

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmelidir.

Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmelidir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitimler mesai dışında bir zamanda verilirse fazla mesayi olarak gösterilmelidir.

Verilmesi gereken tüm eğitimler yıllık plana işlenmelidir ve plan dahilinde eğitim verilmelidir..

Günümüzün en önemli konularından biride Mesleki eğitimdir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

 

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları “MADDE 17 – Çalışanların eğitimi 26/1-ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak. “ başlığı altında 2013 için belirlenen ceza çalışan başına 1.078 Türk Lirasıdir.

 

EĞİTİM KONULARI VE EĞİTİCİ TABLOSU

 

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ç) İşyeri temizliği ve düzeni,

d) Ergonomi,

e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik risk etmenleri,

ç) İlkyardım ve kurtarma.3. Teknik konular

a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri,

g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.

ğ) İş hijyeni

 

 • ANLchoco
 • avcilar-belediye
 • beyas
 • sultangazi
 • saglik_bakanligi-1_500x364-500x364
 • sadi-500x364
 • ytu
 • ugur-500x364
 • startv
 • SABAH-GAZETESI-500x364
 • olimpiyat
 • NTV-500x364
 • METRO-TURIZM-500x364
 • medicalpark_logo2
 • kizilay-500x364
 • IKEA-500x364
 • evkur-logo-500x364
 • dogus-logo-500x364
 • DHL-500x364
 • defacto-500x364
REFERANSLARIMIZ    
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ...

DEVAMI
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güven...

DEVAMI
Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığ...

DEVAMI
HİZMETLERİMİZ


Teklif Al