Erkan Koyuncu’nun iş güvenliği sağlanmamış

976342_detay

Talihsiz foto muhabirinin ölüm parasını Galatasaray ödeyecek

Muhabir kardeşimin başına gelen olay, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesine göre iş kazasıdır.

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasında sayılan hal ve durumları sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay olarak tanımlanmıştır.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde veya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak iş kazası işin yürütümü sırasında meydana gelen olayı ifade etmekte ise de, yapılan işle ilgisi olmayan bazı hal ve durumlarda meydana gelen olayları da kapsamaktadır.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılanlar bakımından “işveren tarafından yürütülmekte olan iş” ifadesiyle, sigortalının işyerinde veya işyeri dışında meydana gelen kazanın işverenin görevlendirmesi veya işin niteliği gereği yapıldığı sırada olduğu için yasaya uygundur.

SGK, GERİDE BIRAKTIKLARINA İKİ AYLIK/GELİR VERECEK

Muhabir kardeşimizin geride bıraktığı eş ve çocukları ile şartları varsa ana-babasına SGK önceiş kazasından dolayı ölüm geliri bağlayacaktır. Sonra da yeterli prim ödeme gün sayısı (900 gün) var olduğu için bir de ölüm aylığı verecektir. Bağladığı iş kazası ölüm gelirini ise; olayda kastı, kusuru veya iş sağlığı güvenliği kurallarına aykırı hareketi olanlardan rücu davası ile isteyecektir.

SGK DENETİM ELEMANI İNCELEYECEK

Olayı mutlaka SGK denetim elemanları inceleyecekler, iş kazası ile ilgili tüm soruşturma süreçlerinde; ifade alınması, işyerinde durum tespiti yapılması gerekiyorsa, kayıt ve belge incelenmesi de dahil olmak üzere araştırma ve incelemeler SGK müfettişleri tarafından yapılacak.

Basından öğrendiğim kadarıyla muhabir 5 tonluk kapının kapanışı sırasında kapı ile kapı direği arasında sıkıştığı için kafa travması ile kazalanmıştır. O halde kapıda canlı sensörü yoktu. SGK müfettişi inceleme sırasında şunlara bakacaktır:

İŞ SAĞLIĞI KURALLARI EKSİK UYGULANMIŞ

Özellikle bu tip ağır kapılarda iş sağlığı ve güvenliği adına tedbir olarak uygulamaya yönelik sistem sorgulanacaktır.
a) Kullanma talimatı
b) Sensör uygulaması
c) Güvenlik görevlisinin kapı kullanma talimatına uyup uymadığı eğitim alıp almadığı
ç) Kapı ile ilgili diafon, video görüntüleri
d) Tehlike anında devre kesici gibi.
e) Kapının özelliği bilindiğinden özellikle kapı üzerinde ziyaretçilere ikaz levhası
f) Tehlikeli durumlarda uzak durulması vs. var mı diye araştıracaktır.

Tabii ki iş sağlığı ve güvenliği yönünden iş güvenliği uzmanının görüşleri de önem taşıyacak, eğitimler dikkate alınacaktır. Bununla ilgili olarak risk değerlendirilmesi gibi planlar dikkate alınacaktır.

Konuyla ilgili olarak iş müfettişi de soruşturmaya müdahil olacak, işyeri hekiminin yaptığı acil müdahale de kayıtlara geçecektir.

Kaza adli bir dava olacağından olayla ilgili olay yeri inceleme, adli bilirkişi raporları ile sonuçlanacaktır. Olayın özelliğine bakarsak bunlardan bir veya birkaçı eksik. O halde, bağlanacak ölüm gelirinin peşin sermaye değeri kapının sahibi olan Galatasaray Kulübü tarafından SGK’ya ödenecektir.

Vefat eden muhabir 5953 sayılı Kanun’a tabi olması halinde 18’inci maddeye göre ölümtazminatı ödenir.

Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine terettüp eden ailesi efradına müteveffanın aylık ücretinin üç mislinden az olmamak üzere, kıdem hakkı tutarında ölüm tazminatı verilir.

Kaynak : http://ekonomi.haberturk.com/is-yasam/haber/976342-erkan-koyuncunun-is-guvenligi-saglanmamis

 • ANLchoco
 • avcilar-belediye
 • beyas
 • sultangazi
 • saglik_bakanligi-1_500x364-500x364
 • sadi-500x364
 • ytu
 • ugur-500x364
 • startv
 • SABAH-GAZETESI-500x364
 • olimpiyat
 • NTV-500x364
 • METRO-TURIZM-500x364
 • medicalpark_logo2
 • kizilay-500x364
 • IKEA-500x364
 • evkur-logo-500x364
 • dogus-logo-500x364
 • DHL-500x364
 • defacto-500x364
REFERANSLARIMIZ    
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ...

DEVAMI
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güven...

DEVAMI
Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığ...

DEVAMI
HİZMETLERİMİZ


Teklif Al