6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

30.12.2012’ de yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, genel bir akış açısıyla değerlendirdiğimizde kanun kapsamına giren veya girmeyen işyerlerine yönelik yaptırımların yanında güncel yaşantımızda dahil olmak üzere hayatın her alanında insanları daha emniyetli ve güvenli yaşamaya dair bir vesile olacağı inancındayız. Sosyal medya ve çevremizde gördüğümüz incelediğimiz kaza vakalarının sadece işyerlerinde değil, şehirlerimizde, sokaklarımızda, evde yapılan işlerde, ziraat ile ilgili faaliyetlerde ve kendi nam ve hesabına iş gören insanlarında kazaya uğradığını müşahede etmekteyiz. Özellikle yeni kanun kapsamında değerlendiren mikro statüye sahip 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde yaşanan iş kazaları bugün kaza istatistiklerinde büyük bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Herhangi bir iştigal konusuna sahip yanında personel çalıştıran işletme sahibi işverenler, çalışan sayısı ve tehlike sınıfı ayrımı gözetmeksizin kademeli olarak bu kanun kapsamında iş güvenliği profesyonelleri olarak anılan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli çalıştırma yükümlülükleri doğmaktadır. Bununla beraber kanunun yürürlük tarihi olan 30.12.2012 tarihi itibariyle işverenler personel istihdamının dışında kalan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına yönelik diğer kanun maddeleri ile alakalı gerekecek tüm tedbirleri kendi bünyesindeki sertifikalı personeli veya İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden yetki almış olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nden hizmet satın almak suretiyle yerine getirmelidirler.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve devamında 2 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(Torba yasa) maddeleri uyarınca İsg profesyonellerinin(iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli) istihdamına yönelik yürürlük maddesi işletmelerde 3 kademeli olarak hayata geçirilecektir.

işletmelerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluk tarihleri

1) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,” iş güvenliği profesyonellerinin çalıştırılması mecburidir.
Hali hazırda 50 çalışandan az personeli olan işletmelerde dahil olmak üzere tüm işletmelerde ele alınması gereken başlıca

İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri şunlardır;

 • Risk analizi ve değerlendirmesi
 • İş güvenliği çalışan temsilcisinin seçilmesi ve eğitilmesi
 • Çalışanlarının iş güvenliği eğitimleri ve mesleki eğitimlerinin verilmesi
 • Acil durum planlamaları, ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi
 • Çalışanlara yönelik sağlık tetkik ve raporlarının tedarik edilmesi
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydının tutulması ve Sgk’ya bildirilmesi
 • Gerekli iç ortam ölçüm ve muayenelerinin yapılması
 • Makine- ekipmanın ve elektrik tesisatlarına yönelik periyodik test ve kontrollerinin yapılması
 • Personelin kullanması gereken uygun kişisel koruyucu ekipmanların tedarik edilmesi
 • Üretim ile ilgili kullanılan makine ve el aletlerin güvenli kullanımlarının sağlanması
 • Gerekli kayıt, dökümantasyon ve evrakların mevzuata uygun nitelikte arşivlenmesi
 • İş izin sistemlerinin işletme genelinde varsa taşeronları da kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi
 • Yapılan işe dair ve kullanılan makine ekipmanın kullanma, bakım ve iş güvenliği talimat, prosedür ve gerekli formların oluşturulması
 • İşyerinde gerekli sağlık ve güvenlik işaretlemelerinin yapılması
 • Çalışan ve ziyaretçilere yönelik işletme talimatlarının oluşturulması

Yukarıda bahsedildiği gibi ve daha zikredilmeyen bir çok husus hakkında detaylı bir çalışma yapılması konusunda yasal mevzuatın zorunlu kıldığı uygulamaların işletmelerde en doğru ve uygun şekilde adapte edilmesi şüphesiz konusunda tecrübeli ve kendini iyi yetiştirmiş olan ekipler vasıtasıyla olacaktır.

Uzman İş Güvenliği şirketleri olarak; Uzmaniş Osgb yetkisinin dışında; Uzman Muayene Şti. vasıtasıyla TS EN ISO/ IEC 17020:2005 Akreditasyonuna sahip A Tipi Muayene Kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. ’İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’nin ilgili maddelerince belirli periyotlarda muayeneleri zorunlu olan ve işletmelere yoğunlukla kullanılan tüm basınçlı kaplar-kaldırma araçlarının teknik kontrolleri ve tesisatlar ile iç ortam ve çevre ölçümlerinizi gerçekleştirerek tarafınıza Akredite raporlar sunmaktadır. Ayrıca işletme yasal izinlerinin alınması hususunda danışmanlık hizmetlerinden, acil durum ve yangın güvenliği uygulama ve danışmanlığına, mobil sağlık aracı ile sağlık tetkiklerinizi gerçekleştirerek ve ilk yardım eğitimlerinizi işletme sınırlarınız dahilinde vermekteyiz. İşletmenizin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları alanında tüm gereksinimlerinizi kendi bünyemizde karşılayarak, sizlere bu önemli konuda tek elden en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır.

6331 Sayılı Kanunu’n amacı “İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.”

 • ANLchoco
 • avcilar-belediye
 • beyas
 • sultangazi
 • saglik_bakanligi-1_500x364-500x364
 • sadi-500x364
 • ytu
 • ugur-500x364
 • startv
 • SABAH-GAZETESI-500x364
 • olimpiyat
 • NTV-500x364
 • METRO-TURIZM-500x364
 • medicalpark_logo2
 • kizilay-500x364
 • IKEA-500x364
 • evkur-logo-500x364
 • dogus-logo-500x364
 • DHL-500x364
 • defacto-500x364
REFERANSLARIMIZ    
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ...

DEVAMI
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güven...

DEVAMI
Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığ...

DEVAMI
HİZMETLERİMİZ


Teklif Al