Diğer sağlık personeli iş yerlerinde çalışması hakkında

Sn. Yetkili;

 

30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6. Maddesi kapsamında işletmenizle Uzmanİş Eğitim Sağlık Dan.Ltd. Şti’(UzmanİŞ  OSGB) arasında İş Güvenliği Uzmanlığı/İşyeri Hekimliği sözleşmesi yapılmıştır. Yine aynı kanunun 30. Maddesine dayandırılarak çıkartılan ‘İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, 20.07.2013 tarihinde 28713 sayılı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Yönetmelik çerçevesinde, İşletmenizde çalışan İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi kadar Diğer Sağlık Personelinin de görev alması kaçınılmaz olmuştur.

 

Diğer Sağlık Personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder.

 

Diğer Sağlık Personelinin sertifikaları yetkili eğitim kurumları tarafından verilecek eğitimlerle tamamlanacaktır.
Yönetmeliğe göre de Tüm işverenler; çalışanları arasından diğer sağlık personeli niteliklerine sahip çalışanları, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Diğer Sağlık Personeli olarak görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu yükümlülüğünü Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden(OSGB) veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden(TSM) hizmet alarak yerine getirebilir. İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.

Diğer Sağlık Personeli çalıştırma zorunluluğunuz;(İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu)

 

 1. Ve üzeri çalışana sahip tüm işyerlerinde 1 OCAK 2013 başladı,50’den az çalışana sahip Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde 1 OCAK 2014 ’te 

  50’den az çalışana sahip Az Tehlikeli İşyerleri ve tüm Kamu kuruluşlarında 1 TEMMUZ 2016’da başlayacaktır.
  İş sağlığı ve güvenliği kanununun 26. Maddesi gereği Diğer Sağlık Personeli görevlendirmeyen işverene 2.500,00 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası verilir.
   

   

   

  DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

  (İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik)

  Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
  a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

  b) Diğer işyerlerinden;
  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.
  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

  Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

  DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

  (İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik)

  a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  ç) İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
  d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

  Sizlerle sözleşmeli olarak çalığtığımız İş Güvenliği Uzmanı/ İşyeri Hekimliği uygulamlarının yanı sıra bu önemi konuda da beraber çalışmayı umut eder, konu hakkında talep etmeniz durumunda sizlerle görüşüp  ilgili arkadaşlarımızı sizlerde çalışma yapabilmesi adına işletmenizle tanıştırmayı düşünmekteyiz.

   

  Konu hakkında gereken hassasiyet ve ilginizden dolayı teşekkür eder, her türlü soru ve görüşünüz için işbirliğine hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

   

   

  Uzmanİş Eğitim Sağlık Dan.Müh. Tic. Ltd. Şti –UZMANİŞ OSGB

   

 • ANLchoco
 • avcilar-belediye
 • beyas
 • sultangazi
 • saglik_bakanligi-1_500x364-500x364
 • sadi-500x364
 • ytu
 • ugur-500x364
 • startv
 • SABAH-GAZETESI-500x364
 • olimpiyat
 • NTV-500x364
 • METRO-TURIZM-500x364
 • medicalpark_logo2
 • kizilay-500x364
 • IKEA-500x364
 • evkur-logo-500x364
 • dogus-logo-500x364
 • DHL-500x364
 • defacto-500x364
REFERANSLARIMIZ    
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ...

DEVAMI
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güven...

DEVAMI
Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığ...

DEVAMI
HİZMETLERİMİZ


Teklif Al