İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
10 Nisan 2012 Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X–1093–25-379
Konu : İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi

G E N E L G E
2012/13
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13 üncü maddesinde iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması, 14 üncü maddesinde ise meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulmasına ilişkin hükümlere yer verilmiş, iş kazası ve meslek hastalığının bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 35 ve 36 ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, Yönetmelik eki İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’nun (Ek-7), elektronik ortamda veya doğrudan ya da posta yoluyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Anılan formun elektronik ortamda gönderilebilmesi için hazırlanan bilgisayar programı 28/02/2012 tarihinde işletime açılmıştır.
İşverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’na www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/ “Diğer Uygulamalar”/ “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” alt menüsünden “Hizmet Akdi İle Çalışanlar” başlığı altındaki “İşveren Bildirim İşlemleri” ekranından ulaşılabilecektir. 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar ile Kanunun 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların işyeri sicil numarası olmaması nedeniyle elektronik ortamda yapılamayan bildirimler ile elektronik alt yapının olmadığı yerlerde meydana gelen vakalara ilişkin bildirimler kağıt ortamında yapılabilecektir. Kağıt ortamında alınan bildirimlerin yeni SGK İntra sayfasında Uygulamalar/Emeklilik Hizmetleri/İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ekranından giriş yapılarak kaydedilmesi gerekmektedir. Aynı bilgilerin eski SGK İntra sayfasından ise Uygulamalar/SPAS/İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ekranından giriş yapılarak Kurum kayıtlarına işlenmesi mümkün olabilecektir. Yukarıda açıklandığı şekilde elektronik ortamda işverenler tarafından Kuruma intikal ettirilen iş kazası ve meslek hastalığı formları sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde yer alan kısa vadeli sigortalar servislerinde çalışan personellerimizce yetki almak suretiyle MEYES şifreleri ile yukarıda açıklanan adreslerden giriş yapılmak suretiyle görüntülenebilecektir. Söz konusu formun doldurulması ve elektronik ortamda hangi adreslerden ulaşılacağı ile ilgili bilgiler Genelge ekinde yer alan kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.
Adres : Mithatpaşa cad. No:7 Sıhhiye/Ankara
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Osman YÜCE Daire Başkanı
Telefon : (0 312) 458 70 00
Faks : (0 312) 435 72 36
Elektronik Ağ //www.sgk.gov.tr
e-posta :sigortakisavadeli@sgk.gov.tr

 • ANLchoco
 • avcilar-belediye
 • beyas
 • sultangazi
 • saglik_bakanligi-1_500x364-500x364
 • sadi-500x364
 • ytu
 • ugur-500x364
 • startv
 • SABAH-GAZETESI-500x364
 • olimpiyat
 • NTV-500x364
 • METRO-TURIZM-500x364
 • medicalpark_logo2
 • kizilay-500x364
 • IKEA-500x364
 • evkur-logo-500x364
 • dogus-logo-500x364
 • DHL-500x364
 • defacto-500x364
REFERANSLARIMIZ    
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ...

DEVAMI
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güven...

DEVAMI
Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli

Işyeri Sağlık Personeli Çalıştırma Yükümlülüğü İş Sağlığ...

DEVAMI
HİZMETLERİMİZ


Teklif Al